За Фондацията

Първа среща с асоциацията на студентите АСМБ-София се състоя на 23.11.2019г.

Анелия Зашева – председател и Антоана Гочева – зам. председател ни помагат да разберем какви са трудностите, конкретните нужди и начините, по които можем да помогнем на настоящите и бъдещи студенти по медицина в София, а и в страната. 

Темите, които се обсъдиха на срещата бяха свързани основно с:

  • Обогатяване на учебната литература и необходимостта от по-голям брой учебници.
  • Възможностите за подобряване на учебния процес чрез по-голям брой макети за обучението.
  • Възможностите за увеличаване на броя места за чете в медицинска библиотека.
  • Подобряване качеството на свободен интернет в Университета.
  • Осигуряване на по-добра комуникация между болниците предлагащи специализации и различни видове допълнителни обучения и студентите търсещи такива.
  • Допълнителни възможности за заетост на студентите срещу заплащане.
  • Осигуряване на стипендии на студентите

Благодарим за отделеното време и възможност за бъдещо сътрудничество, което ни дава увереност, че освен по-лесна, работата ни ще бъде и по-ползотворна.